LISÄMAKSULLISTEN PALVELUNUMEROIDEN PALVELUNTARJOAJIEN HAKUPALVELUN KÄYTTÖEHDOT -NUMPAC

 

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot“) sovelletaan Suomen Numerot Numpac Oy:n, Y-tunnus 1829232-0, PL 85, 00521 Helsinki, (jäljempänä “Numpac“) tuottaman Palvelunumerot palvelun (“Palvelu“) verkkosivulla suomenpalvelunumerot.fi tuottamiseen Palvelun käyttäjälle (jäljempänä “käyttäjä“).

Käyttämällä Palveluita käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä.

2. Palveluiden käyttö

Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat hakea teleyrityksen laskulla laskutettavien lisämaksullisten puhelinpalveluiden palveluntarjoajien yhteystietoja. Tietoja lisämaksullisten puhelinpalveluiden palveluntarjoajista voi hakea Palvelusta joko puhelinlaskulla näkyvän palvelunumeron tai maksunsaajana laskulla olevan yrityksen nimen perusteella. Palvelussa käyttäjälle esitettäviä tiedot perustuvat teleyritykseltä saatuihin tietoihin palveluntarjoajista.

Tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palveluun, siihen tehtyihin muutoksiin ja sitä koskevaan dokumentaatioon kuuluvat Numpacille tai Numpacin lisenssinantajille. Numpacilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Palvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Numpacilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Numpac pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Numpacin normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Numpac pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Numpac ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Numpac suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Numpac ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Numpacilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun, jos Numpacilla on perusteltu syy epäillä käyttäjän kuormittavan Palvelua tai käyttävän sitä tavalla, joka vaarantaa Palvelun tuottamisen muille käyttäjille.

3. Numpacin vastuu Palvelusta

Numpac tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Numpac antaa Palvelun käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se on. Numpac ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. Numpac ei vastaa Palvelun eikä Palvelussa olevan tiedon täsmällisyydestä tai kattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Numpacilla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Numpac rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

4. Muut ehdot

Numpacilla on oikeus käyttää alihankkijoita. Numpac vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan.

Numpacilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle Palvelun välityksellä. Käyttäjälle tiedotetaan muuttuneista ehdoista Palvelun internet sivuilla.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Numpacin ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

Takaisin